Modro obojeno plavim

izložba More, Galerija Arteria, Zagreb - Moskva - Prag
napisao Tonko Maroević

 

More nije motiv. More je element, barem jedan od ona četiri osnovna, grčka, predsokratovska. Ako je nominalno manje od vode (jer ona podrazumijeva još rijeke, potoke, jezera), zapravo je i više od nje, jer u svojoj boji, u svom odrazu, u svojoj površini i dubini kao da je usisalo i sav zrak iznad sebe. Predstaviti toliku sveobuhvatnost ne može se tek vizualno, ali ni taktilno, auditivno, olfaktivno, pa čak niti sinestezijski. Ipak, oko kao povlašteno osjetilo najviše nas približava golemim prostranstvima i razvedenim obalama neukrotivoga, nesvodivoga, nezamjenjivoga počela, ishodišta iz kojega je najvjerojatnije poteklo kretanje života.