Sv. Josip pokraj puta

arhitekt Nikola Bašić
projekt Crkva sv. Josipa, Ražine, Hrvatska
napisao Ivan Oštrić

 

Ako se putujući Dalmacijom odlučite presjeći jadransku turističku cestu brdskom zaobilaznicom preko Vrpolja, negdje uz rubove šibenskog predgrađa što ga tvori trudbeničko instant naselje Ražine put će vas provesti tik uz podnožje novopodignutog zdanja koje se bez dileme identificira crkvom. Nataloženo perceptivno iskustvo po kojemu se suvremene sakralne tvorevine od istodobnih obiteljskih kućerina razlikuju tek zvonikom i znakom križa ovaj put potire posve drukčija impresija. Crkva je, naime, doista crkva! Raritetno nedvosmislena, uvjerljiva i prava. Premda je lokacijski južnim obodom nespretno prikliještena uz neartikuliranu skupinu zatečenih individualnih kuća, građevina se svojom sjevernom ovojnicom zanosno upravlja k slobodnom krajoliku odašiljući na semantičko-simboličkoj razini uzbudljive poruke o svom (duhovnom) izvorištu i njegovom (tvarnom) arhitektonskom biću.