Tri grada na drugoj obali

napisao Predrag Matvejević

 

Rimini, Fellini

 

Na dugu molu, poduprtu sa strana kamenim gromadama, uzdiže se “kula od svjetionika”. Vidi se iz daleka, i s pučine i s kopna. Nalazi se na ulazu u luku Riminija – u kanal kojim je tekla Marecchia. Rijeka je promijenila tok i našla novo ušće. Mještani su proširili i produbili njezino staro korito i pretvorili ga u pristanište. Tako je nastalo više luka na ovoj ravnoj i plitkoj obali.

 

Moli u kanalu dijelom su od cigle, dijelom od kamena: na njima su redovi bitvi, uz njih brodski konopi, lanci, alati, sidra. U neka doba dana i godine po tri broda vežu se jedan uz drugi, na lijevu ili desnu stranu. Prolaz po sredini postaje tijesan. Posade se moraju dogovoriti jedna s drugom ili s lučkom kapetanijom kad će uploviti ili isploviti, tko će prije, a tko poslije.