Venecijanski trio

arhitekt Boris Podrecca
projekti Muzej moderne umjetnosti Ca'Pesaro, Venecija, Italija
              Stambeno naselje Giudecca, Venecija, Italija
              Arsenale u Veneciji za Triennale di Architettura, Milano, Italija
napisala Vera Grimmer

Arsenale

Proturječan venecijanski kompleks, od Thomasa Manna već obilježen odijumom Thanatosa, unatoč svim zlim proročanstvima još i danas fascinira u velikim razmjerima.

 

Preko folije dubrovačke renesansne literature, tiskane u venecijanskim tiskarama; Meldole – Medulića, koji je svoje mjesto u slikarstvu manirizma stekao baš u Veneciji; Jurja Dalmatinca i njegova udjela u oblikovanju Duždeve palače; Scuole Dalmate, na čijim su crkvenim klupama i danas tablice s imenima članova hrvatske bratovštine za koju je Carpaccio oslikao tu kapelu, nezaobilaznu stanicu venecijanskog parcoursa; na kraju i preko povijesne folije s mijenom antagonizma i dominacije – Venecija je do danas stalna referenca i hrvatskog kulturnog kruga.