Jednodnevna stručna praksa Novija arhitektura Beograda

05/03/2019

Pozivamo studente sveučilišnih centara u regiji da se prijave na jednodnevnu besplatnu stručnu praksu Novija arhitektura Beograda u okviru Dana arhitekture koji se održavaju 7. lipnja 2019. godine. Praksa se sastoji od tri paralelne grupne šetnje po centralnoj zoni Beograda (11-17 sati), upotpunjene tematskim predavanjima (dr. Milice Kostreš, FTN, Novi Sad i dr. Aleksandra Kadijevića, Filozofski fakultet, Beograd) u amfiteatru Filozofskog fakulteta (19 - 21:30 sati). Zainteresirani se mogu prijaviti za jednu od sljedećih tematskih grupa (kapacitet svake je 80 polaznika):  
 
1) Utjecaj globalizacije na suvremenu beogradsku arhitekturu (šetnja obuhvaća obilazak novijih globalističkih interpolacija u centralnoj zoni grada, savskom priobalјu i Slaviji. Voditelјi: prof. arh. Aleksandra Stupar (Arhitektonski fakultet), arh. Bojan Kovačević (predsjednik Akademije arhitekture Srbije) i prof. Aleksandar Kadijević (Filozofski fakultet). 
2) Strani arhitekti u Beogradu (1850.-2015.). Obilazak znamenitih djela ruskih, čeških, slovačkih, francuskih, njemačkih, hrvatskih i slovenskih arhitekata u centralnoj zoni grada. Voditelјi: Aleksandra Ilijevski i arh. Nebojša Antešević, doktorandi Filozofskog fakulteta.
3) Ugaone stambeno-poslovne i stambene zgrade u Beogradu (1865.-2015.). Šetnja podrazumijeva obilazak primjera u centralnoj zoni grada. Voditelјi: Vladana Putnik Prica (znanstveni suradnik Filozofskog fakulteta) i Ivan R. Marković (doktorand Filozofskog fakulteta).
 
Prijave se mogu izvršiti do 15.4.2019. na e-mail adrese stručnih voditelјa: grupa 1 -  akadijev@f.bg.ac.rs ;  grupa 2 -  ailijevs@f.bg.ac.rs ; grupa 3 -  vladana.putnik@f.bg.ac.rs. 
 
prof. dr. Aleksandar Kadijević, voditelj stručne prakse