Suvremena hrvatska arhitektura - testiranje stvarnosti

OGRANIČEN BROJ PRIMJERAKA

autori tekstova Kenneth Frampton, Vedran Mimica, Maroje Mrduljaš, Ana Šilović, Vladimir Mattioni, Helena Paver Njirić, Dafne Bere, Luciano Basauri, Feđa Vukić, Nikola Polak i Andrija Rusan

glavni urednik Maroje Mrduljaš
dim. 260 x 210 x 44 mm, str. 660
jezik hrvatski / engleski

Poštarina nije uključena u cijenu.

Cijena: 480,00 kn
* U cijenu je uključen PDV


Tekstovi o suvremenoj hrvatskoj arhitekturi objedinjeni pod naslovom Testiranje stvarnosti temelje se na stavu da društvene okolnosti značajno utječu na arhitektonsku praksu u kojoj se društvena stvarnost, u povratnoj vezi, ogleda. Iz tog odnosa izvedeni su fenomeni koji opisuju kontekste unutar kojih arhitektonska praksa nastaje te kulturne, socijalne, utilitarne i druge učinke arhitekture na društvenu stvarnost. Dosezi arhitekture se razmatraju unutar okvira raspoloživih materijalnih i intelektualnih sredstava te specifičnih potreba na koje građenje odgovara, a ta sredstva i potrebe značajno utječu i na lokalne arhitektonske specifičnosti. 

- Iz teksta Maroje Mrduljaša

nakladnik Arhitekst
za izdavača Virdžinia Zubović
autori projekta Maroje Mdruljaš, Vedran Mimica, Andrija Rusan
glavni urednik Maroje Mrduljaš
izvršni urednik Ana Šilović
stručni suradnik Tamara Zamelli
asistent urednika Dubravka Jančić
grafičko oblikovanje Studio Rašić, Ante Rašić, Lovorka Decker
Zagreb, 2007.