Impressum

ORIS d.o.o.
ORIS - HOUSE OF ARCHITECTURE

manager
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

executive director
Tihomir Branković
tihomir.brankovic@oris.hr

marketing
Tihomir Branković
tihomir.brankovic@oris.hr
Ina Čular
ina@oris.hr
Željka Bartolić
zeljka@oris.hr

public relations
Terezija Šijaković Bošković
terezija@oris.hr

subscription and sales
Marina Vugrinčić
marina@oris.hr

Oris House of Architecture programme manager
Ana Ćurić
ana.curic@oris.hr

library
Ana Bedenko
ana.bedenko@oris.hr

graphic design
Borjana Katić
borjana@oris.hr
Ana Vuko
ana.vuko@oris.hr

ORIS WEB PORTAL

managing editor
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

design of web portal
Fiktiv d.o.o.
www.fiktiv.hr

web portal implementation
Novena d.o.o.
www.novena.hr


ORIS MAGAZINE

Oris - magazine for architecture and culture of living

co-publishers
Oris d.o.o., Kralja Držislava 3, Zagreb i Oris kuća arhitekture, Kralja Držislava 3

for the publishers
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

editor-in-chief
Maroje Mrduljaš
maroje.mrduljas@oris.hr

executive editors
Pia Sopta
pia@oris.hr
Frano Petar Zovko
frano@oris.hr


editors
Andrija Rusan, Maroje Mrduljaš, Vera Grimmer

editorial board
Ana Dana Beroš, Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar

design
Damir Bralić, Vanja Cuculić, Nikola Đurek

typography
Nikola Đurek, Tempera
www.typonine.com

layout
Borjana Katić
borjana@oris.hr
Ana Vuko
ana.vuko@oris.hr

preparation of plans for print
Frano Petar Zovko
frano@oris.hr

ISSN 1331 - 7571

 

Oris d.o.o. za izdavačku djelatnost sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 61. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-12/3619-2, MBS 080243467. Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Članovi uprave i osobe ovlaštene za zastupanje: Jasminka Rusan i Andrija Rusan.