Impressum

ORIS d.o.o.
ORIS - HOUSE OF ARCHITECTURE

manager
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

executive director
Tihomir Branković
tihomir.brankovic@oris.hr

marketing
Ina Čular
ina@oris.hr
Željka Bartolić
zeljka@oris.hr

public relations
Ana Gajski
Terezija Šijaković Bošković

 

web administration
Ivica Novak
ivica@oris.hr

finances
sanja@oris.hr

graphic design
Sara Pavleković Preis
sara@oris.hr


assistant
Ivica Novak

ivica@oris.hr
 

ORIS MAGAZINE

Oris - magazine for architecture and culture of living

co-publishers
Oris d.o.o. and Oris House of Architecture, Kralja Držislava 3, Zagreb, Croatia

for the publishers
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

editor-in-chief
Maroje Mrduljaš
maroje.mrduljas@oris.hr

editors
Vera Grimmer
vera.grimmer@oris.hr
Maroje Mrduljaš
Andrija Rusan

editorial board
Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar

design
Borjana Katić
 

typography
FF DIN
GeogrotesqueSlab

layout
Sara Pavleković Preis
sara@oris.hr
 

preparation of plans for print
Frano Petar Zovko
frano@oris.hr
 

ORIS WEB PORTAL

managing editor
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

design of web portal
Fiktiv d.o.o.
www.fiktiv.hr

web portal implementation
Novena d.o.o.
www.novena.hr

ISSN 1331 - 7571

 

Oris d.o.o. za izdavačku djelatnost sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 61. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-12/3619-2, MBS 080243467. Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Članovi uprave i osobe ovlaštene za zastupanje: Jasminka Rusan i Andrija Rusan.