Vrenje i pritisak

razgovarala Una Bauer

 
Damir Bartol Indoš jedan je od najvažnijih hrvatskih performera i autora kazališne alternative. Umjetnički je aktivan od sredine sedamdesetih. Autor je ideje i prakse zaslužene teme, u kojoj dolazi do izražaja kompleksna i ambivalentna povezanost etičkog, estetskog i političkog u njegovu radu. Tanja Vrvilo, glumica, filmologinja i filmska kustosica, idejna je začetnica i umjetnička direktorica festivala nevidljivog filma Filmske mutacije i predavačica na film.factoryju Béle Tarra. Od 2005. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrvilo surađuju na autorskim projektima/predstavama Kineski rulet, Vilovanje, Zeleno,
zeleno, Teretni čovjek, Anti Edip, Cefas i Kriegspiel. Njihov se rad i suradnja odlikuju specifičnim istraživačkim žarom, mnoštvom referenci, nelinearnom strukturom i začudnim jukstapozicijama raznorodnih materijala.