U skladu s prirodom

arhitektonski ured Medprostor
projekt obiteljska kuća, Hribljane, Slovenija
napisala Maruša Zorec

 

Je li arhitekturi zaista imanentno da se svojom apstraktnom formom izdvaja iz prirodnog konteksta? Promotrimo li dva primjera, grčki hram u Segesti na Siciliji ili Le Corbusierovu modernističku vilu, čini se da se prirodni kontekst i arhitektura ne nalaze u neposrednom formalnom dijalogu, nego s prirodom komuniciraju na apstraktan način – svojom promišljenom pozicijom, prostornom integracijom i odnosima.

Tek preispitivanjem biti moderne počinje se pojavljivati arhitektura koja na drugačiji način uspostavlja odnose s prirodnim kontekstom. Arhitektura Alvara Aalta otvara nam nove horizonte na kojima arhitektura i priroda međusobno više nisu tako udaljene. Svojim arhitektonskim strukturama Aalto se izvanredno suptilno približava prirodnim strukturama. To obrazlaže i u svojim tekstovima u kojima govori o logici stanične organizacije prirode i njenoj povezanosti s arhitekturom. Priroda strukturalizma krije se u sposobnosti beskonačnog širenja i rasta; oblik je rasterećen, omogućava fleksibilnost, isprepletanje uporabe i participaciju korisnika. Mreža postaje organizacijskim principom.