Dani Orisa 16: Predstavljamo predavače - Bernard Khoury

03/10/2016

Predstavljamo vam predavače na Danima Orisa 16!

Bernard Khoury studirao je arhitekturu na Rhode Island school of Design, a magistrirao na Sveučilištu Harvard. Godine 2001. dobio je nagradu grada Rima za arhitekte mlađe od 40 godina, a 2004. - Architecture+ nagradu. Suosnivač je Arapskog Centra za arhitekturu. Bio je gostujući profesor na Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, L'Ecole Speciale d'Architecture u Parizu i na Američkom sveučilištu u Beirutu. Predavao je i izlagao svoj rad u prestižnim znanstvenim institucijama u Europi i SAD-u. Bio je predstavnik Kraljevine Bahrain na Bijenalu u Veneciji 2014., a njegovi su radovi izlagani u mnogim akademskim institucijama u Europi i SAD-u.