ORIS d.o.o.
ORIS KUĆA ARHITEKTURE

direktor
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

marketing
Mara Tadić

mara@oris.hr
Ina Čular
ina@oris.hr
Edita Prgomet
 
projekt manager i odnosi s javnošću
Ana Gajski

 

executive manager
Ivica Novak
ivica@oris.hr

računovodstvo
sanja@oris.hr

grafički dizajn
Sara Pavleković Preis
sara@oris.hr

ORIS WEB PORTAL

odgovorni urednik
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

dizajn web portala
Fiktiv d.o.o.
www.fiktiv.hr

izrada web portala
Novena d.o.o.
www.novena.hr

ISSN 1331 - 7571

Oris d.o.o. za izdavačku djelatnost sa sjedištem u Zagrebu, Kralja Držislava 3. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-12/3619-2, MBS 080243467. Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Članovi uprave i osobe ovlaštene za zastupanje: Jasminka Rusan i Andrija Rusan.