Obična bijela kuća

arhitekti Peter Gabrijelčič, Boštjan Gabrijelčič
projekt Kuća Suha, Škofja Loka, Slovenija
napisao Andrija Rusan

PDF Download: Klikni ovdje.
 

Kuća Suha je ‘obična’ kuća. Dio je sklopa koji čini nekoliko tradicionalnih gradnji, donedavno u funkciji seljačkog gospodarstva. Danas je to mjesto stanovanja za ljude suvremenih obveza i načina života. Arhitektonska tradicija nazire se u volumenima, dvostrešnim krovovima i ostacima nepromijenjenih detalja na susjednim kućama, u međusobnim odnosima zatečenih kuća... Arhitekti su, očito je to, dobro promislili prije nego što su napravili ovakav zamjenski objekt.
 

Volumen njihovog novog objekta nastoji primjerenom veličinom i lokacijski zamijeniti staru kuću te istovremeno stvoriti novu vrijednost u svim svojim karakteristikama, usporedivu suvremenom gledanju na oblikovanje i na funkcioniranje jedne takve kuće. Novi objekt na novi način gradi javnu mikrocjelinu, a istovremeno uspijeva formirati i vlastiti intimni svijet. Kuća Suha je suvremena, ‘pročišćena’ varijanta tradicijske gradnje, ali s dovoljno respektirajuće distance prema zatečenom. Količinu samodiscipline u ovoj metodi projektiranja svakako vrijedi istaknuti. Nastojanje da se stvori autorsko djelo, a istovremeno pokaže poštovanje prema zatečenom i već stvorenom danas je nagrađivanja vrijedan čin. U trenucima, u razdoblju kada medijima (sada već pretežito internetom!) vladaju projekti ekspresivnog izričaja, ovakva kuća vraća povjerenje da i dalje postoji ‘normalna’ arhitektura, s ‘normalnim’ i jednostavnim tlocrtima, presjecima, detaljima, s ugodnom atmosferom, sve primjereno ‘normalnom’ čovjeku koji ima svoje svakodnevne potrebe za radom, životom, ugodom, druženjem, intimom...