Časopis Oris izlazio je od 1998. do 2020. godine i do daljnjega neće izlaziti.

Oris - časopis za arhitekturu i kulturu življenja djeluje od 1998. godine, u dvomjesečnom ritmu i dvojezičnom (hrvatsko - engleskom) izdanju. Naklada je 7000 primjeraka, a časopis se obraća stručnoj javnosti (arhitektima, urbanistima, dizajnerima), ali i široj publici zainteresiranoj za arhitekturu, dizajn, fotografiju, teatar, vizualne umjetnosti i teoriju. Od 2012. godine časopis je dostupan i u elektroničkom izdanju.

Uređivačka koncepcija časopisa bazira se na promociji i vrednovanju arhitekture koja predstavlja kulturni i društveni doprinos, a časopis je od svojih početaka bio usmjeren prema autorskoj arhitekturi i visokovrijednim radovima sa određenim naglaskom na srednjoeuropskom kontekstu. Kontinuirano se nastoji održati uravnotežen omjer prikaza regionalnih i internacionalnih radova kako bi se istražilo odnose i veze između lokalnih i inozemnih praksi, bilo da je riječ o globalnim, internacionalnim tendencijama ili drugim regionalnim scenama.

Oris od svojih početaka zadržava osnovnu koncepciju, ali i reagira na aktualne promjene i potrebe pa sa stabiliziranjem društvene situacije i povećanjem graditeljske produkcije u regiji zauzima angažiraniju poziciju. Tako uz promociju afirmativnih postignuća, časopis nastoji djelovati izraženije kritički, pogotovo po pitanju osjetljivih ili posebno eksponiranih projekta ili zahvata od šireg urbanog značaja, kao što se i kritičari potiču na objektivnu i višeslojnu valorizaciju radova koje problematiziraju. Također, za normalizacijom situacije u jugoistočnoj Europi, nastoji se pratiti događanja i u tim sredinama te sudjelovati u njihovoj afirmaciji.

Struktura časopisa nije čvrsto fiksirana po rubrikama, nego se časopis sadržajno prilagođava tematskom okviru broja i aktualnim događanjima. Iz tog razloga je svaki broj drugačiji u smislu zastupljenosti različitih područja pri čemu se nastoji da prilozi formiraju tematske cjeline ili da su u određenoj mjeri sadržajno povezani. Žanrovski, većina tekstova pripada konvenciji kritičkih prikaza, ali se publiciraju i prilozi koji su esejističkog karaktera. časopis njeguje i tradiciju opsežnih intervjua sa najeminentnijim protagonistima internacionalne i lokalne scene.

Sadržajno težište časopisa je prikaz recentnih arhitektonskih praksi, a prate se i zbivanja iz područja dizajna, fotografije, mode, teatra, vizualnih umjetnosti i teorije. Postav uredništva je razmjerno stabilan i dio današnjih urednika radi na časopisu od prvog broja čime je zajamčen kontinuitet i profesionalnost. Naravno, uredništvo se tijekom godina postepeno popunjava i sa novim članovima mlađe generacije čime je stvoren tim koji je heterogen u preferencijama i interesima. U konceptualnom smislu časopis je u potpunosti kolektivni proizvod a metoda rada uredništva bazira se na kontinuiranoj polemici o svim prilozima kao i na ravnomjernoj podjeli odgovornosti i radnog opterećenja. Tvrtka Oris potpuno je profesionalizirana u području izvršnog uredništva, poslovanja, distribucije i marketinga, čime je stvorena sigurna baza za rad uredništva. Oris su od 1998. do danas uređivali ili uređuju: Ante Nikša Bilić, Damir Fabijanić, Sanja Filep, Tadej Glažar, Vera Grimmer, Ante Rašić, Andrija Rusan, Urša Komac, Matej Mljač, Mateja Medvedič, Silva Kalčić, Maroje Mrduljaš, Ana Šilović, Alan Kostrenčić, Ana Dana Beroš, Miranda Veljačić, Tamara Zamelli, Marko Golub i Dubravka Jančić.

Dizajn je bitna odrednica identiteta i koncepcije časopisa pri čemu se nastoji uskladiti vizualna dojmljivost sa čitljivošću i preglednošću sadržaja. Dizajn se u redovitim ciklusima obnavlja pa prvih 49 brojeva potpisuje Studio Rašić iz Zagreba, a od broja 50 Oris se prelama prema dizajnu Damira Bralića, Vanje Cuculića i Nikole Đureka. Za taj redizajn bio je organiziran i pozivni natječaj na kojem je sudjelovalo 7 istaknutih hrvatskih dizajnera i dizajnerskih studija kako bi se dobilo najprikladnije rješenje.

U 2018. godinu, u kojoj obilježavamo dvadesetu godišnjicu postojanja, ušli smo s novim uredničkim konceptom časopisa Oris.
Novi urednički koncept popraćen je novim dizajnom koji potpisuje naša dizajnerica Borjana Katić, a koji ostvaruje kontinuitet s prethodnima zadržavajući suvremeni vizualni jezik, no uvodi dinamičniju izmjenu priloga koju zahtjeva novi koncept.