Intima javnog prostora

autor Dean Stubnja
projekt Rekonstrukcija Turističke palače, Split, Hrvatska
 
 

Turistička palača, izgrađena 1968. godine prema projektu arhitekta Čede Rendića, smještena je na istočnom dijelu splitske Rive. Centralna šetnica Rive s drvoredom palmi nastavlja se prema istoku, dok sama zgrada tangira njen južni dio. Svojom skromnom visinom, u samom je početku postavljena suzdržano, s krovnom terasom koja promatrača podiže iznad razine Rive, omogućavajući mu pogled na južno pročelje Dioklecijanove palače.  Godinama neodržavana i devastirana, postala je tumorsko tkivo u strogom centru grada. Grad Split je 2014. donio odluku o sveobuhvatnoj rekonstrukciji.

 

Usprkos snažnom duhu mjesta (genius loci), zahtjev rješenja situacije najmanje je jednako kompleksan kao i kada je izgrađena. Utvrđivanjem granice obuhvata i zoniranjem prostora reinterpretira se oštećena urbana jezgra. Zoniranje kreće od postojećeg parkirališta na sjeveru preko prvog reda palmi s prodorima koje stvaraju točke okupljanja posjetitelja oko turističkih plakata, preko šetnice koju naglašava duga linija klupa izlivenih u bijelom betonu, do zelenila koje svojim meandarskim usjecima stvara ograđenu zonu terasa ugostiteljskih objekata. Završetak je sama kontaktna zona fasade i trijema Turističke palače. Stražnji prolaz prema uglovnici Lučke kapetanije pretvara se u intimniji javni prostor, kaletu, koji prolaskom ispod trijema terase uvlači šetača te postavom otvorenog stubišta sugerira postojanje određenog akcenta na terasi.