Kadrirana otvorenost

arhitektonski ured SKROZ
projekt Poslovna višenamjenska zgrada u sklopu ugostiteljskog kompleksa Franja, Rakov Potok, Hrvatska
 

Mjesto Rakov Potok ruralna je sredina s vrlo malo preostalih tradicijskih elemenata samoborskog kraja, ponešto narušena stihijskim razvojem zgrada malih obrta i generičkih obiteljskih kuća.

 

Ova višenamjenska zgrada proizvodno-ugostiteljske namjene sastavni je dio postojećeg kompleksa građevina – stanovanja, mikrohotela, restorana, vrtića i parka za evente –  u sklopu obiteljskog obrta i OPG-a Franja. Građevina, koja čini cjelinu s postojećim Hotelom Priča i Parkom Želja, prati suvremene višestruke potrebe ugostiteljskog OPG-a te osigurava prostor nizu različitih funkcija, a pritom upotpunjuje potrebe za društvenim prostorom naselja Rakov Potok. Često je u svakodnevnoj, cjelodnevnoj funkciji, a namjene joj se ne preklapaju, već organizirano nižu tijekom dana. 

 

Ključna postavka samog koncepta oblikovanja nove zgrade nadovezuje se na temu rekonstruiranog kompleksa građevina – nastojanje da se bez mimikrije suvremeno reinterpretira tradicijska arhitektura, čime nova arhitektonska cjelina ne samo da se uklapa, već i dodatno afirmira izgubljene tradicijske oblike i materijale. S druge strane, oblikovanje zgrade na konkretnoj poziciji i namjenom i mogućnostima lokacije bilo je značajno otežano. Lokacija između ceste, postojeće izgradnje, parka i potoka te blizina visokonaponskog dalekovoda uvjetovale su ograničenu površinu izgradnje izvan zaštitnih koridora, a na odmjerenim udaljenostima od postojećih objekata.