Palača Boža Banca

arhitekti Lavoslav Horvat, Harold Bilinić
projekt Palača Boža Banca, Dubrovnik, Hrvatska
napisala Zrinka Paladino

 

Kozmopolit Božo Banac, jedan od najimućnijih građana međuratnog Dubrovnika i potomak glasovite pomorske obi­telji Natalina Banca, rođen je 1883. u Dubrovniku. Od 1902. školovao se u Glasgowu i potom se nastanio u Londonu. Zastupnik i suvlasnik Atlantske plovidbe Ivo Račić 1924. pokre­nuo je Jugoslavensko-amerikansku plovidbu, 1928. utemeljio Jugoslavenski Lloyd, a 1936., kao prvi strani brodovlasnik, postao je stalnim članom glavnog odbora londonskog društva Lloyd’s Register of Shipping. Nakon Prvog svjetskog rata, tije­kom angažmana Ivana Meštrovića na izgradnji poznatog cavtatskog mauzoleja obitelji Bančeva punca Ive Račića, u kojem je pokopana i Bančeva rano preminula prva supruga Marija, započelo je njegovo dugotrajno prijateljstvo s velikim hrvatskim umjetnikom.