Sirovo i pošteno

arhitekt Idis Turato
projekt Sportska dvorana i trg, Krk, Hrvatska
napisao Ruben Alcolea

 

Kad biste poštenog arhitekta zamolili da razvije projekt ove vrste u srcu povijesnog gradskog središta Krka, prvi bi mu osjećaj bio da tražite nešto što po svojoj prirodi nije moguće uspješno izvesti. Bilo kakvu intervenciju u blizini povijesnih građevina i kulturne baštine moraju duboko analizirati ne samo korisnici već i čitava zajednica arhitekata koja sma­tra da takve prilike dopuštaju samo jedan pokušaj te da će i najmanju grešku neizbježno uvećati protok vremena. Ova­kvi su projekti posebno teški jer je tijekom gradnje potrebno donijeti mnogo važnih odluka; mnogo je skrivenih zahtjeva i okolnosti koje izlaze na vidjelo tek nakon što se uhvatimo u koštac sa složenom materijalnošću i povijesti lokacije i oko­liša. Takve su posebne karakteristike još teže kad se program mora umetnuti u srce grada, a program je sportska dvorana, sa svojom veličinom i zahtjevima. Ipak, usprkos svim inicijalnim predviđanjima, intervencija Idisa Turata na Krku istovremeno je maštovita i, usuđujem se reći, zaista poštena.