arhitekti Dražul Glušica arhitekti
projekt Dječji vrtić, Moščenička Draga, Hrvatska
napisala Ida Križaj Leko

 

Zastupnici Reggio odgojno-obrazovne koncepcije tvrde da je okruženje aktivan suigrač u procesu učenja, igre i sveukupnog razvoja djetetovih potencijala te ga zbog toga zovu i trećim odgajateljem. Vrtić Grobnički tići u Mošćeničkoj Dragi svjestan je trećeg odgajatelja, što je vidljivo u arhitektonskom osmišljavanju prostorno-materijalnog okruženja. Dijete je postavljeno kao aktivni korisnik vrtića te je svjesno odbačena kruta modernistička dogma gdje arhitekt do konačnosti oblikuje prostor stavljajući korisnika u stanje pasivnog konzumenta.

Vrtić se nalazi na potentnoj lokaciji koja vrlo slikovito govori o primorsko-goranskom okolišu, zaogrnut Učkom sa svoje stražnje strane i pogledom na more sa svoje prednje strane. Sami arhitekti imali su mogućnost odabira te lokacije za vrtić, svladavajući time širi kontekst kao uvjet za uspješno formiranje prostorno-materijalnog okruženja.