Dani Orisa 16: Predstavljamo predavače - Patrik Schumacher

03/10/2016

Predstavljamo vam predavače na Danima Orisa 16!

Patrik Schumacher partner je u Zaha Hadid Architects studiju. Pridružio se Zahi Hadid 1988. godine. Studirao je filozofiju i arhitekturu u Bonnu, Londonu i Stuttgardu, gdje je i diplomirao arhitekturu 1990. godine. Predaje na različitim školama arhitekture u Velikoj Britaniji, Europi i SAD-u. Podučava na nizu postdiplomskih izbornih studija na Sveučilištu Illinois u Chicagu, Sveučilištu Columbia i Fakultetu dizajna na Sveučilištu Harvard te Sveučilištu Yale. Godine 1996. osnovao je Brett Steele „Laboratorij za istraživanje dizajna“ na Architectural Association u Londonu. Od 2004. godine je profesor i na Institutu za eksperimentalnu arhitekturu na Sveučilištu u Innsbrucku. Godine 1999. doktorirao je na Institutu na kulturne znanosti na Sveučilištu u Klagenfurtu.

O zgradi MAXXI muzeja koju je Patrick Schumacher projektirao sa Zahom Hadid – pročitajte u Orisu 63.