Predavanje - Talca, Chile: Inhabiting the Edges

 

15/01/2018

U četvrtak, 18. siječnja u 18 h u Oris Kući arhitekture održat će se predavanje čileanskog arhitekta i profesora arhitekture Eduarda Aguirrea Leóna. Predavanje je naslovljeno Talca, Chile: Inhabiting the Edges i bavit će se obrazovnim strategijama Škole arhitekture u Talci.

Središnja dolina Čilea teren je u kojem se nalazi Škola arhitektura (Universidad de Talca). Lokacija je poslužila kao baza za stvaranje obrazovnog modela škole i laboratorija kroz koji se škola aktivno i praktično angažira. Inhabiting the Edges prikazuje ruralno područje Središnje doline Čilea kroz seriju izvedenih projekata koji pružaju uvid u određene lokacije osmišljene za razne društvene funkcije, koje se pojavljuju i razvijaju van službene politike i još uvijek mogu ukazati na značajke teritorija na kojem se nalaze. Riječ je o mjestima na obalama rijeka, raskršćima i rubovima polja. Ta mjesta kao da zauzimaju određenu marginalnu poziciju, povezanu sa kontinuiranim stanjem postajanja, na rubovima procesa modernizacije.  Svaki izvedeni projekt tek je mali dio infrastrukture koji nam dopušta razmišljanje o opsegu realne arhitektonske zadaće potrebne za pokretanje neostvarenog potencijala tih mjesta. Arhitektonski je projekt instrument za promjenu terena.

Eduardo Aguirre León

Arhitekt; studirao je arhitekturu na Sveučilištu u Čileu i Tehničkom sveučilištu u nizozemskom Delftu. Profesor i bivši ravnatelj škole za arhitekturu Sveučilišta u Talci u Čileu gdje trenutno podučava nekoliko predmeta. Kao predavač i voditelj radionica gostovao je na raznim institucijama, kao što su Sveučilište Andes, Bogota i Universidad Nacional de Litoral u Santa Féu u Argentini. Njegovi interesi obuhvaćaju odnos između arhitekture i terena, problematiku odnosa arhitekture i prirode, javnih mjesta i infrastrukture u ruralnim područjima, strukture u arhitekturi te primjenu lakih struktura i materijala.

Predavanje će biti na engleskom jeziku.