Projekcija filma Arheološki muzej Narona: Ideja, projekt, realizacija

10/09/2018

U četvrtak, 13. rujna 2018. u 19 sati u Oris Kući arhitekture održati će se projekcija dokumentarnog filma Gorana Vukovića Arheološki muzej Narona: Ideja, projekt, realizacija.

Dokumentarni film Gorana Vukovića pod naslovom Arheološki muzej Narona: Ideja, projekt, realizacija snimljen je 2016. godine i premijerno prikazan 25. veljače 2017. u Arheološkom muzeju Narona, u sklopu proslave njegove desete obljetnice. U filmu je predstavljena povijest antičke Narone te začetak, razvoj i realizacija zamisli da se u Vidu kod Metkovića, mjestu nastalom nad razvalinama antičke Narone, izgradi arheološki muzej. Do realizacije je došlo nakon što su 1995. i 1996. godine na tom lokalitetu otkriveni ostatci hrama posvećenog prvom rimskom caru Augustu i jedinstvena skupina skulptura pripadnika julijevsko-klaudijevske i flavijevske vladarske dinastije. U filmu govore glavni sudionici pothvata – arheolog Emilio Marin koji je pronašao artefakte, projektant muzeja Goran Rako te ministar kulture u vrijeme planiranja i izgradnje muzeja Božo Biškupić. Film pokazuje i nikad ranije viđene materijale iz projektantova arhiva koji osvjetljavaju arhitektonsku genezu tog višestruko nagrađivanog objekta. 

BIO

Goran Vuković rođen je 1967. godine u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu i srednju školu, smjer Suradnik u kulturno-znanstvenim ustanovama. Dodiplomski studij završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekao zvanje diplomiranog povjesničara umjetnosti i filozofa. Diplomski rad Preobrazba Dubrovnika početkom 19. stoljeća objavljen mu je kao izvorni znanstveni rad 2000. godine u Radovima Instituta za povijest umjetnosti.
Kao stipendist Ministarstva kulture Republike Francuske boravio je 1993. godine u Parizu, Nantesu, Rennesu i Rouenu usavršavajući se u sklopu programa Corant d’Est. Stažirao je u Direkciji za spomeničku baštinu Ministarstva kulture Republike Francuske te arhitektonskim uredima Daniela Lefevrea, d.i.a. i prof. Bernarda Fonquerniea, d.i.a. u Parizu. U okviru znanstvenih istraživanja obrađuje teme s područja povijesti arhitekture, urbanizma i dizajna. Rezultate istraživanja objavljuje u stručnoj periodici, a članke, kritike i kolumne na televiziji, internetskim portalima te u novinama i časopisima. Povremeno sudjeluje na hrvatskim i međunarodnim znanstvenim skupovima, predaje kao gostujući predavač na American College of Menagement and Technology u Dubrovniku, Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te međunarodnim ljetnim školama američkog sveučilišta Yale. Kombinirani poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva, što se izvodi u suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku, započeo je 2011. godine. Goran Vuković je dragovoljac Domovinskog rata iz 1991. godine i vodi se u V.E. Ureda za obranu u Dubrovniku. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata i Poveljom branitelja Dubrovnika. Od 2013. godine zaposlen je kao dokumentarist u Arheološkom muzeju Narona.