ORIS AWARD 2023 - CARME PINÓS

23/10/2023

Carme Pinós dobitnica je ovogodišnje Oris nagrade!

"Demokratizacija Španjolske 80-ih godina donijela je ne samo oslobađanje društva već i procvat umjetnosti, osobito i uzlet arhitekture, a Carme Pinós bila je protagonistica uspona katalonske arhitekture, tada u partnerstvu s Enricom Mirallesom.

Od 1991. ona u svom Éstudio Carme Pinos razvija arhitektonske koncepte bazirane na istraživanju ali i intenzivnim radnim procesima prožetima radošću stvaranja. Njeni čuveni projekti poput Cube 1 i Cube 2 u meksičkoj Guadalajari, Caixa forum u Zaragozi ili Masanna umjetnička škola u Barceloni autorski su, suvereni objekti koji se otvaraju društvu i kontekstu.

Realizacije Carme Pinós istodobno su i gesta i izraz jednog jasnog stava. Naglašeno skulpturalne, one smjelim konzolnim konstrukcijama ulaze u okoliš uspostavljajući s njime dijalog. Svojim opusom širokog dijapazona - od oblikovanja javnih prostora do dizajna - Carme Pinós, svjesna odgovornosti arhitekta, želi dati društvu dostojanstvo, stvarati mogućnosti za jedan bolji svijet.

Afirmirajući položaj žena u arhitekturi ona pripada nizu heroina modernog doba koji čine Charlote Perriand, Lina Bo Bardi, Alison Smithson, Zaha Hadid, Yvonne Farrell & Shelley McNamara, Anne Lacaton, Anna Heringer, Carme Pigem, Carme Pinós."

- Vera Grimmer

Oris nagradu dodjeljuju: Vera Grimmer, Maroje Mrduljaš, Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar, Andrija Rusan