OTVORENJE IZLOŽBE: "ADAPTIVE RE-USE PULA"

12/05/2023

U Oris Kući arhitekture od 17. svibnja do 27. svibnja 2023. godine održat će se izložba „Adaptive Re-Use Pula”.
 
Izložbu organizira Europa Nostra Hrvatska, krovna europska udruga u području zaštite kulturne i prirodne baštine.
 
Prezentirani su radovi integrirane urbane obnove i ponovnog korištenja prostora Pule iz perspektive autorskog tima KCAP i URBANEX. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima EBRD-a kroz Create Fund, te proveden u partnerstvu s Gradom Pula. Potaknuti procesom rada na projektuurbane obnove, aktivnostima lokalne zajednice i Društva arhitektaIstre započeta je serija studentskih radionica na TU Wien i Sveučilištu u Ljubljani s temom prilagodbe i recikliranja prostora Pule. Sve aktivnosti rezultirale su radovima koji naglašavaju potrebu privremenosti i povremenosti, suzdržavanja od intervencija, ponovnog korištenja, značaja krajobraza i industrijske baštine, kao i njihove međuovisnosti.
 
Izložba je financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Grada Pule.
 
SPONZORI