POZIV - Virtualno ruho DANA ARHITEKATA 5.3 ODBOR KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA /RESTART /Povratak ishodištima za novi početak

17/10/2021

POZIV - Virtualno ruho DANA ARHITEKATA 5.3                                                               

ODBOR KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA /RESTART /Povratak ishodištima za novi početak

20. listopada 2021., ORIS - Kuća arhitekture, Zagreb

U organizaciji Odbora krajobraznih arhitekata HKA održat će se DANI ARHITEKATA, 5.3 RESTART – Povratak ishodištima za novi početak, u srijedu, 20. listopada 2021. godine, od 13 h,  na Međunarodni dan krajobrazne arhitekture, u virtualnom formatu iz ORIS - Kuće arhitekture putem ZOOM platforme. 

Odbor krajobraznih arhitekata HKA usmjerio je svoje aktivnosti stvaranju preduvjeta za unaprjeđenje regulatornog okvira i formalnog statusa krajobraznih arhitekata, pri čemu važnu ulogu ima javna promocija struke krajobrazne arhitekture kao neodvojive sastavnice integralnog urbanističko-arhitektonskog promišljanja prostora, posebice u kontekstu aktualnih globalnih 'zelenih' tema.

Iako danas svako javno promišljanje razvoja i artikulacije prostora u svojoj osnovi naglašava koncept održivosti i nužnost razumijevanja odnosa između prostornih sastavnica, ekonomije i društvenih utjecaja,  ipak svjedočimo vrlo izraženim procesima fragmentacije prirodnog i agrikulturnog  krajobraza, širenju rubnih dijelova grada i gubitku čvrstih definiranih urbanih granica, nastajanju potpuno akontekstualne arhitekture, kao i  amorfnih suburbanih / periurbanih prostora, smanjenju bioraznolikosti, stvaranju urbanih toplinskih otoka itd.

U tom smislu, cilj predstojećeg skupa  je ukazati na potrebu unaprjeđenja društvenog statusa krajobrazne arhitekture i to kroz naglašavanje važnosti interdisciplinarnog djelovanja u prostoru, odnosno promoviranje nove (stare) paradigme  temeljene  na 'velikoj slici'  slici'  i cjelovitom promišljanju prostornih funkcija, procesa i međuodnosa, koja redefinira ulogu krajobraza  u odlukama vezanim uz problematiku korištenja i oblikovanja prostora (krajobraz kao prostorno ishodište/okvir održivog razvoja grada, krajobraz kao infrastruktura, krajobraz kao identitetski element...).

Vjerodostojnost te ideje bit će podržana predavanjima kolega iz komplementarnih prostornih struka, koji će kroz prizmu svog osobnog i profesionalnog senzibiliteta  te suradnje s krajobraznim arhitektima ukazati na društvenu relevantnost struke krajobrazne arhitekture.

 

Program:

Voditelj: Mate Rupić, mag. ing. prosp. arch., Odbor krajobraznih arhitekata HKA

13:00 ǀ UVOD

Robert Duić, dipl. ing. agr., predsjednik Odbora krajobraznih arhitekata HKA

13:15 ǀ EUROPSKI ZELENI PLAN KAO PRILIKA ZA ARHITEKTE I KRAJOBRAZNE ARHITEKTE

Karlo Ressler, dipl. iur,  zastupnik u Europskom parlamentu

13:25 ǀ ZAŠTO NAM TREBAJU KRAJOBRAZNE POLITIKE?

Ingrid Gojević, dipl. ing. arh., Zavod za prostorni razvoj, MPUIG 

13:40 ǀ STUDIJ KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE I KOMPETENCIJE ZA 'ZELENA' PROSTORNA RJEŠENJA 

mr.sc.Vesna Koščak Miočić Stošić, dipl. ing. agr.,  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13:55 ǀ ZELENA INFRASTRUKTURA U PROSTORNOM I URBANISTIČKOM PLANIRANJU I RAZVOJU -SINERGIJA STRUKA

Mate Rupić, mag. ing. prosp. arch

14:00 ǀ O ISKUSTVIMA UVOĐENJA KRAJOBRAZNIH ELEMENATA I METODA U PROSTORNO PLANIRANJE

dr. sc. Filip Šrajer, dipl. ing. arh., Urbing d.o.o., Zagreb

14:15 ǀ O INTEGRALNOM KONCEPTU ODVODNJE URBANIH OBORINSKIH VODA

Tatjana Uzelac, dipl. ing. građ., Starum d.o.o., Pula

14:30 ǀ KRAJOBRAZ (I KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA) U SVJETLU ODRŽIVOG/ZELENOG TURIZMA 

dr. sc. Hrvoje Carić, Institut za turizam, Zagreb

14:45 ǀ KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI I POTENCIJALI KAO POLAZIŠTE ZA RAZVOJ ODRŽIVIH RURALNIH PROSTORA (na primjeru krajobraza Sesvetskog prigorja) 

Mario Spajić, mag. ing. prosp. arch.,  Udruga Zeleno-plave Sesvete

mr.sc. Miroslav Kovač, dipl. ing. agr., Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo , Grad Zagreb

15:00 ǀ PANEL DISKUSIJA

Moderator: Robert Duić

Sudionici: Gojko Berlengi, arhitekt i urbanist, Nikša Božić, predsjednik Odbora za urbanizam HKA, Ingrid Gojević, Zavod za prostorni razvoj MPGI, Vesna Koščak Miočić Stošić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Tatjana Uzelac, Starum d.o.o.

15:50 ǀ ZAKLJUČAK

Robert Duić, dipl. ing. agr., predsjednik Odbora krajobraznih arhitekata HKA

 

Sudjelovanje na Danima arhitekata 5.0 je besplatno. Dane arhitekata 5.3 moći ćete pratiti na komunikacijskoj platformi Zoom, uz mogućnost posebne prijave ili samo pristupanjem na poveznicu: https://zoom.us/j/91425761873?pwd=OUR4K05hNXAzblNUVTBySEhHNml2UT09#succes