Otkrivanje pejzaža mediteranskog podmorja

fotograf Miro Andrić
napisala Iva Mostarčić

 

Još od samog izuma fotografije Henry Fox Talbot i Gustave Le Gray, pioniri umjetničkog svjetlopisa, zalagali su se za prihvaćanje ideje da je fotografija subjektivni medij kojim se izražava individualni pogled na svijet svojstven samo njegovom stvaraocu. Da fotografija u svojoj emulziji sadrži emocionalni i veliki ekspresivni potencijal shvatili smo od samog početka, takoreći od prve dagerotipije. Dakle, polazeći od premise da je fotografija visoko subjektivan medij, dolazimo do zaključka da je taj medij projekcija unutrašnjeg bića kroz vanjsko, ono što ga okružuje.