Za stanove - princip fleksibilnosti

arhitekt Dario Gabrić
projekt Stambena zgrada, Zadar, Hrvatska
napisao Dario Gabrić

 

Parcela se nalazi na blago kosom, gotovo ravnom terenu i postavljena je u smjeru jugozapad – sjeveroistok. Za područje Smiljevca na snazi je provedbeni plan, te je zgrada projektirana sukladno uvjetima danim u tom planu. 

 

Na parceli je predvi|ena gradnja stambene zgrade visine Po+P+4, odnosno P+5 u južnom dijelu parcele sukladno cjelokupnom urbanističkom rješenju prostora Smiljevca. Programom i projektnim zadatkom dobivenim od investitora – Ministarstva za javne radove i graditeljstvo – predvi|eno je isprojektirati i izgraditi 46 stanova i cca. 730 m2 neto poslovnog prostora smještenog u prizemlju zgrade i dvostrano orijentiranog na internu ulicu i prostor parkirališta.