Napomene u povodu jednog uskrslog artefakta

arhitekti rusan arhitektura
projekt Hotel Bellevue, Mali Lošinj, Otok Lošinj, Hrvatska
napisao Boris Podrecca

 

Postavlja se pitanje jesu li za procjenu vrijednosti nekog hotela korisniji svi komentari na Facebooku i Twitteru od stručnih arhitektonskih stavova i refleksija. Arhitektonska se kritika, naime, obraća malom broju recipijenata pa tek marginalno doprinosi ugledu ili čak uspjehu novih hotela. S druge pak strane, razvoj koncepta, eksperimenti i dinamični dijalozi objekta s prirodnim biotopom pokazuju da društvo jest motivirano ostvariti nove standarde u ambijentu. Tako nastaje reakcija, otpor prema sputavajućoj globalizaciji i tipiziranju. Hotel postaje, više no druge kategorije građevina, odrazom društva u transformaciji, i zato je ta tematika pogodna za refleksiju.