Arhitektura imigracije

napisao Maroje Mrduljaš

 

Regija centralne i jugoistočne Europe, povijesno već navikla na radikalne demografske promjene i mirnodopske i ratne seobe, ponovno svjedoči migracijskom valu, ovoga puta kao prolazni prostor na putu od Bliskog istoka prema Zapadu. Među arhitektonskom zajednicom već se pokrenula diskusija oko nužne reakcije na novonastalu situaciju koja se ovoga puta neće moći riješiti korištenjem turističkih resursa na jadranskoj obali, kao što je to bio slučaj u Hrvatskoj tijekom rata 1990-ih.