arhitekt José María Sánchez García
projekt Međunarodni centar za inovacije u sportu, Guijo Granadilla, Caceres, Španjolska
napisao Iñaqui Carnicero

PDF Download: Klikni ovdje.
 

Međunarodni centar za inovacije u sportu smješten je u pri­rodnom okruženju pokraj sela i brane Gabriel y Galán, u Guijo de Granadilla, u Cáceresu, na zapadu Španjolske, blizu portugalske granice. Teren tog poluotoka u kontaktu je s vo­dom iz akumulacijskog jezera, osim uskog nasipa koji čini južni prilaz.

 

Tajna uspjeha ovoga važnog primjera suvre­me­ne arhitekture nije u njegovoj vlastitoj prezentnosti; baš suprotno, građevina prepušta svu pažnju izuzetnim prirodnim oso­binama lokacije. Daje novi značaj skupini drve­ća koju okru­žuje i koja nije imala takav značaj na lokaciji pri­je nego što je građevina završena.

 

Druga je važna tema kolizija iz­među geometrija. Iz daljine, ako promatramo zgradu iz zraka, jednostavno je shvatiti kako građevina prilagođava svo­ju geometriju granicama poluotoka. Fleksibilna, nestalna granica zemljišta stalno se mijenja u skladu s razinom vode i u kontrastu je sa savršenom geometrijom kruga koji zatvara središnji dio građevine.

 

Glavni problem projekta bio je kako organizirati veliki programski kompleks od manjih, spe­ci­fičnih i međusobno povezanih područja: posebni prostori za istraživanje novih tehnika i materijala, za obuku, difuziju pri­rodnih aktivnosti i stvaranje novih tvrtki i poduzetnika, stambeni prostor za istraživače, kantinu, blagovaonicu, razli­čite uređaje za testiranje, kao i skladišta i garderobe. Površina koja bi riješila sve zahtjeve programa tražila bi veliku gra­đevinu s jakim utjecajem na poluotok i prirodni okoliš. Briljantno je rješenje razvuklo programske sadržaje po vrlo uskoj traci zbog koje postojeće drveće nije rušeno. Na taj je način definirana konstrukcija kojoj lokacija nameće cirkularnu geometriju.

 

Rezultat je savršena kombinacija poštivanja uvjeta lokacije i postojećeg drveća, ali i inteligentan odgovor na rokove dovršenja zgrade. Ovo je ograničenje nametnulo pojednostavljenje procesa gradnje. Gradilo se uglavnom od čelika, glavne grede dugačke su najviše 7 metara i razdvojene 2,5 metra. Vertikalni konstruktivni elementi također su od čelika. Podovi su konstruirani pomoću čeličnih pokrovnih sus­tava. Temelji su od armiranog betona na čvrstoj podlozi 2,2 metra ispod zemlje.

 

Zgrada ima kružni tloris, no arhitekt je vješto izbjegao ograničiti oblik materijalima, što je stvorilo građevinu s elementarnim rasporedom greda i stupova.

 

Da bi se izbjegle fizičke barijere, prsten se izdiže iznad tla gestom koja oslobađa prizemlje kako bi prostor vratio prirodi. Odnos između kata i prizemlja promjenjivom topografijom definira varijabilne presjeke pri čemu se građevina ponekad uzdiže iznad drveća, a ponekad skriva iza obronka.

 

Građevina je integrirana u okoliš tako da njen volumen postaje dio krajolika. Zahvaljujući fasadi od ploča nehrđajućeg čelika, zgrada nestaje jer odražava okolinu, promjenjivo svjetlo, kretanje lišća na vjetru ili prelet ptica; zgrada poput kameleona nestaje u oko­lišu.

 

Premda je ukupna dužina zgrade 650 metara, njena percepcija u okolišu uvijek je fragmentirana. Skupina drveća u središtu poluotoka sprječava pogled na cjelinu, što osigurava prikladni omjer u odnosu na okolinu. Različiti odnosi između prstena i prizemlja zavode nas da pomislimo kako se radi o raznim, neovisnim građevinama. No kad se popnemo na razi­nu terase, shvaćamo jedinstvenost građevine. Krov je ravan i pristupačan, te djeluje kao promenada koja pruža pregled svih aktivnosti na poluotoku, vodi i u okolini.

 

Te su pametne odluke pretvorile ono što je moglo biti obična građevina u apstraktan objekt. On se može smatrati objektom land arta koji već pripada jednom od najneobičnijih krajolika u Extremaduri.