Preoblikovanje postojećeg

Arhitektica Maruša Zorec
Projekt Trg i oltar na otvorenom, Brezje, Slovenija
Napisala Petra Čeferin

 

 

Većina projekata koje je projektirala arhitektica Maruša Zorec obnove su ili proširenja zgrada i kompleksa koji spadaju u kategoriju kulturne baštine. Takvi su projekti obnova kompleksa vile Ventrelli kod Portoroža, kapela Franjevačke crkve u Ljubljani, knjižnica u starom gradu u Ravnama na Koroškem kao i jedan od posljednjih projekata arhitektice, oltar na otvorenom i obnova trga ispred hodočasničke crkve na Brezjama. To su naročito zahtjevni projekti. Ne samo zato što u arhitektonski zahvat treba uključiti različite historijske fragmente i strukture i što je potrebno uzeti u obzir cijeli niz ograničenja i propisa već prije svega što na takvim projektima sudjeluju konzervatori i arhitekti koji, međutim, po definiciji imaju suprotne interese. Maruša Zorec je već više puta dokazala da je u stanju razriješiti taj konflikt. Ona i suautorica Martina Tepina su uspjele zahvatiti u postojeće izgrađeno tkivo kompleksa te ga preoblikovati tako da izgleda kao da je njihovo rješenje već oduvijek bilo tu, samo da sve detalje i dimenzije do sada začudo nismo opažali. Crkva na Brezjama, izgrađena krajem 19. stoljeća, je danas najveća hodočasnička crkva u Sloveniji. Centralni dio crkvenog kompleksa je trg na kojem se prilikom katoličkih praznika odvijaju slavlja i obredi na otvorenom. Bilo je potrebno trg obnoviti za takve prigode, dodati servisne prostorije i projektirati oltar. Arhitektice su jednim potezom realizirale oboje. Umjesto da o oltaru razmišljaju kao o opremi, razmišljale su na način karakterističan za arhitekturu, dakle o prostornom zahvatu.