Neizvjesni susreti u urbanom prostoru. Jer neizvjesnost stvara mogućnosti…

 

Napisala Vesna Vuković

 

UrbanFestival je međunarodni festival suvremene umjetnosti u javnom prostoru sa osam godina umjetničkog djelovanja i kontinuirane prisutnosti na kulturnoj karti grada. Festival afirmira suvremene umjetničke prakse; izborom tema, ali i organizacijskih oblika radi na širenju i oživljavanju javnog prostora poticanjem participacije građana, hibridno umjetničko-istraživačkim projektima usmjerenima na promišljanje društvenih fenomena i urbane strukture. S gotovo stoljetnom tradicijom umjetničkih istupanja u javni prostor, izvan galerijskih i kazališnih zidova s jedne strane te sa institucionalizacijom tzv. umjetnosti u javnom prostoru (Public Art) kao posebne umjetničke discipline s druge, UrbanFestival nastoji iznova definirati umjetničke prakse u javnim prostorima u promijenjenim postindustrijskim uvjetima.