Nesigurni prostori

Fotografija SofijaSilvia (Silvija Potočki)
Napisala Sandra Križić Roban

 

Iako plošna, fotografija na nevjerojatne, ponekad uzbudljive načine podsjeća na višedimenzionalnost svijeta. Barthes je smatrao da ju možemo "samo obrisati pogledom", razvijajući tezu M. Blanchota o "biti slike da je sva vani, bez intimnosti, a ipak nedostupnija i tajnovitija od misli, bez značenja (iako priziva dubinu svakog mogućeg smisla), neotkrivena, a ipak očigledna, istodobno i prisutna i odsutna".  Na sličnu značenjsku nesigurnost nailazimo u radovima SofijeSilvije (Silvije Potočki) koji potvrđuju tezu francuskih teoretičara o istodobnom i očiglednom postojanju prisutnosti i odsutnosti. Na njezinim snimkama uočavamo urbane okvire koji intrigiraju prazninom, prizore naizgled ispražnjene od značenja, a koji su istodobno ispunjeni iskustvom stečenim gledanjem.