Međunarodni susreti u Veloj Luci 1968. - 1972.

napisao Darko Fritz

 

Ljetna kolonija održana pod nazivima Međunarodni susreti likovnih umjetnika i Međunarodni susreti umjetnika u Veloj Luci, 1968., 1970. i 1972., redovno je propitivala drugačija sredstva kreativnog izražavanja. Godine 1968. prva manifestacija postavlja mozaik u urbanom prostoru kao temu; 1970. sintezu urbanizma, arhitekture i likovnih disciplina, a 1972. multidisciplinarnost, amaterizam i participaciju lokalnog stanovništva te umjetničko korištenje masovnih medija. Kroz razvoj manifestacije možemo pratiti elaboraciju organizacije kreativnog rada u raznim postavkama odnosa osobnog, kolektivnog i timskog rada kreativaca u sprezi s lokalnom upravom i privredom, uz što je razvijeno nekoliko modaliteta participacije lokalnog stanovništva u kreativnim umjetničkim procesima.