Aktualnost tradicije

arhitekt Edvard Ravnikar
projekt zgrada dvorane gradske općine, Kranj, Slovenija
napisao Aleš Vodopivec

 

Zgrada dvorane Gradske općine u Kranju arhitekta Edvarda Ravnikara, izgrađena između 1958. i 1960. godine, nesumnjivo je najznačajnije arhitektonsko djelo slovenskog modernizma. Građevina je već šezdesetih godina ocijenjena kao “najrevolucionarniji doseg pedesetih godina i istovremeno kvalitativni vrhunac tog vremena”. Ipak, ne radi se o tipičnom modernističkom djelu, o autonomnom objektu u prostoru, već o arhitekturi s prepoznatljivim identitetom okoliša. Vrlo samosvojna i svojevrsna sinteza modernog i klasičnog, revolucionarnog i tradicionalnog, univerzalnog i lokalnog je ono što Ravnikarovu arhitekturu čini posebnom. U toj je sintezi ili susretu modernističkih načela s arhaičkim, antičkim uzorima te sa regionalnom građevnom tradicijom Ravnikar tražio temelje za arhitekturu prepoznatljivu u lokalnom i kulturološkom smislu.