Simultanka na periferiji

arhitekt Marko Lavrenčić
projekt poslovna zgrada Taxa Office Building, Ajdovščina, Slovenija
napisao Uroš Lobnik

 

Europsko “širenje” urbanog mjerila malene Slovenije, koja brojem stanovnika doseže prosječne europske metropole, odražava se u nagloj urbanizaciji prirodnog krajolika i brojnih manjih naselja. Još prije sto godina lirska ruralna zemlja sa seocima i ponekim gradom naglo se mijenja u “grad-park”. Zanimljive, atraktivne, izazovne poslovne zgrade otkrivamo ne samo u urbaninm središtima već i na donedavnim rubnim lokacijama. Arhitekti koji su, po osamostaljenju države, procijenili da izvan pet većih slovenskih gradova neće biti moguće dobiti kvalitetne narudžbe ostali su u glavnom gradu, a još uvijek rijetki ambiciozniji vraćaju se pak nakon studija ili prakse u prijestolnici, odnosno inozemstvu, u lokalne sredine. Djelovanje arhitekta na prostoru slovenske periferije naglo dobiva naročitu ulogu i značenje.