Leonard Cohen

autor Leonard Cohen

PDF Download: Klikni ovdje.
 

Samo ga je jedno
činilo sretnim
i kad je nestalo
to jedno,
sretnim ga je
činilo sve.